Lions International

De Lions zijn overal ter wereld, én ook in Hengelo.

Lions Hengelo is een serviceorganisatie met de missie om iets goeds te betekenen voor de lokale samenleving van Hengelo door mensen bij te staan.

Onze missie vertaalt zich in:
We Care waar wij evenementen organiseren om fondsen te werven, en We Share waar we onderling kennis en plezier delen en Lions-vriendschappen worden gesloten.

0
landen
0
clubs
0
leden

Een Hengelose Lion;

  • is er voor alle Hengeloërs;
  • weet dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag gaan;
  • laat nooit iemand in de steek en is trouw aan zijn principes
  • waardeert vriendschappen
  • is zich bewust van de Nederlandse leefgemeenschap
  • stopt zoveel mogelijk tijd, energie en middelen in de Hengelose samenleving
  • biedt in geval van nood steun en hulp

We
serve
Hengelo

Lions Hengelo

Lions Hengelo is een een vereniging met haar eigen statuten en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Het Bestuur bestaat uit de president, de vorige-president en vice-president, de penningmeester en secretaris.

Lion worden

Lions Hengelo verwelkomt graag nieuwe leden.
Lid worden van de club kan op uitnodiging van een andere Lion of door contact op te nemen met Lions Hengelo.

Iedere kandidaat-Lion wordt voordragen aan de commissie Membership. Na intern beraad wordt de kandidaat-Lion uitgenodigd voor een gesprek met de afvaardigingen van de commissie Membership.

Lions overal ter wereld

Al meer dan 100 jaar zijn Lions actief over de hele wereld om belangeloos anderen te helpen.
In Nederland zijn ruim 10.000 Lions verenigd in 435 clubs. Geen enkele club is hetzelfde. Er zijn herenclubs, vrouwenclubs en gemengde clubs, maar ook speciale clubs met alleen expats of mensen met dezelfde hobby of culturele achtergrond. Lions Hengelo is een herenclub en telt zo’n 30 Lions.

Een overzicht van alle clubs in Nederland is te vinden op www.lions.nl.